• Ledsagerbevis

    Vi aksepterer ledsagerbevis på ordinære billetter, men ikke på VIP billetter. Ledsagerbevis må fremvises og det gjelder for én ledsager som må registreres hos oss i forkant av festivalen. Registrering av ledsager må gjøres digitalt og kan gjøres her. Utskrift av registreringsskjema må fremvises ved båndpåsettingen. Dette for å være garantert plass på festivalen da det er begrenset antall. Ved spørsmål om ledsagerbevis, ring Elise 984 39 773.

Registrer ledsager

FESTIVALDELTAKER

BILLETTYPE