COVID informasjon

COVID informasjon


Informasjon

Vi gleder oss til å igjen kunne lage festival og det gjøres i tett samarbeid med Sandefjord kommune og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Vi skal til en hver tid følge de råd og anbefalinger som myndighetene gir og sammen skaper vi nye festivalopplevelser i Badeparken, Sandefjord.

Gjenåpningsplan, Nivå 4
Vi er i dag på nivå 3 i gjenåpningsplanen til Norge. Fortsetter denne planen å gå som antatt vil vi komme til nivå 4 i løpet av starten av juli. Da vil kriteriene for festivalen være som følger:
Med adgangstest og koronasertifikat; 75 % kapasitet opp til maks 5000 personer uten faste, tilviste sitteplasser. Hvilke smittehensyn som følger er ikke satt enda men vi oppdaterer sidene våre fortløpende!

De som blir regnet som «beskyttet»

  • De som er fullvaksinerte.
  • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 uker etter vaksinedosen. 
  • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.
  • De som tar gyldig hurtigtest, (kan tas gratis ved inngangen, svar på test vil være synlig på helsenorge.no etter ca. 15 minutter). Testen er gyldig i 24 timer fra prøvetakingstidspunktet. 

Definisjonene knyttet til vaksine gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA. Alle vaksiner som blir gitt i Norge er godkjent av EMA. Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

Gratis hurtigtest
Fjordfesten vil benytte testing eller koronasertifikat for å øke antall deltakere/publikum. Negativ koronatest sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom. For at koronasertifikatet skal vise grønt må den som innehar sertifikatet være beskyttet eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer. Kan tas gratis ved inngangen, svar på test vil være synlig på helsenorge.no etter ca. 15 minutte. Også barn og unge må testes eller ha gyldig koronasertifikat på arrangementer som benytter koronasertifikat.

Det vil bli satt opp teststasjon på området og vi vil komme tilbake til hvordan dette skal håndteres.

Hva skjer om Fjordfesten blir avlyst pga Covid-19?
Hvis Fjordfesten 2021 må avlyses pga. Covid-19 vil alle billetter automatisk overføres til Fjordfesten 2022. Ønsker du refusjon av billetten får du selvfølgelig det (eks. Ticketmasters billettgebyr).

Slik bruker du koronasertifikat for å komme inn på større arrangement i Norge

Logg inn på helsenorge.no eller last ned Helsenorge-appen